Osnovni podaci — Ekvatorijalna Gvineja

  • Broj stanovnika: 928 778
  • Broj Jehovinih svedoka: 2 272
  • Broj skupština Jehovinih svedoka: 22
  • Broj Jehovinih svedoka u odnosu na broj stanovnika: 1 prema 409