Osnovni podaci — Belorusija

  • Broj stanovnika: 9 491 823
  • Broj Jehovinih svedoka: 6 146
  • Broj skupština Jehovinih svedoka: 80
  • Broj Jehovinih svedoka u odnosu na broj stanovnika: 1 prema 1 544