• Palestinske teritorije, okolina Vitlejema — ponuda časopisa Stražarska kula na arapskom jeziku

Osnovni podaci — Palestinske teritorije

  • Broj stanovnika: 4 780 000
  • Broj Jehovinih svedoka: 68
  • Broj skupština Jehovinih svedoka: 2
  • Broj Jehovinih svedoka u odnosu na broj stanovnika: 1 prema 70 294