Vrati se na sadržaj

Osnovni podaci — Gabon

  • Broj stanovnika: 1 772 255
  • Broj Jehovinih svedoka: 4 499
  • Broj skupština Jehovinih svedoka: 50
  • Broj Jehovinih svedoka u odnosu na broj stanovnika: 1 prema 394