Osnovni podaci — Gabon

  • Broj stanovnika: 1 853 964
  • Broj Jehovinih svedoka: 4 604
  • Broj skupština Jehovinih svedoka: 53
  • Broj Jehovinih svedoka u odnosu na broj stanovnika: 1 prema 403