• Kolonija Nueva Durango, Kanindeju, Paragvaj — nuđenje brošure Slušajmo šta nam Bog govori i živimo večno ženi iz zajednice menonita

Osnovni podaci — Paragvaj

  • Broj stanovnika: 6 932 449
  • Broj Jehovinih svedoka: 10 750
  • Broj skupština Jehovinih svedoka: 239
  • Broj Jehovinih svedoka u odnosu na broj stanovnika: 1 prema 645