Osnovni podaci — Američka Samoa

  • Broj stanovnika: 55 679
  • Broj Jehovinih svedoka: 194
  • Broj skupština Jehovinih svedoka: 3
  • Broj Jehovinih svedoka u odnosu na broj stanovnika: 1 prema 287