Vrati se na sadržaj

  • Kupul, Gvineja Bisao — razgovor na temelju Svetog pisma sa zemljoradnikom na portugalskom kreolu

Osnovni podaci — Gvineja Bisao

  • Broj stanovnika: 1 865 108
  • Broj Jehovinih svedoka: 170
  • Broj skupština Jehovinih svedoka: 3
  • Broj Jehovinih svedoka u odnosu na broj stanovnika: 1 prema 10 971