• Kupul, Gvineja Bisao — razgovor na temelju Svetog pisma sa zemljoradnikom na portugalskom kreolu

Osnovni podaci — Gvineja Bisao

  • Broj stanovnika: 1 907 268
  • Broj Jehovinih svedoka: 171
  • Broj skupština Jehovinih svedoka: 3
  • Broj Jehovinih svedoka u odnosu na broj stanovnika: 1 prema 11 154