Osnovni podaci — Nevis

  • Broj stanovnika: 12 000
  • Broj Jehovinih svedoka: 65
  • Broj skupština Jehovinih svedoka: 1
  • Broj Jehovinih svedoka u odnosu na broj stanovnika: 1 prema 185