Osnovni podaci — Sveti Kristofer

  • Broj stanovnika: 40 715
  • Broj Jehovinih svedoka: 216
  • Broj skupština Jehovinih svedoka: 4
  • Broj Jehovinih svedoka u odnosu na broj stanovnika: 1 prema 188