• Fritaun, Sijera Leone — ponuda brošure Slušajmo šta nam Bog govori i živimo večno na temne jeziku

  • Poluostrvo Fritaun, Sijera Leone — pozivanje na sastanak u Dvorani Kraljevstva

  • Fritaun, Sijera Leone — ponuda brošure Slušajmo šta nam Bog govori i živimo večno na temne jeziku

  • Poluostrvo Fritaun, Sijera Leone — pozivanje na sastanak u Dvorani Kraljevstva

Osnovni podaci — Sijera Leone

  • Broj stanovnika: 6 926 767
  • Broj Jehovinih svedoka: 2 349
  • Broj skupština Jehovinih svedoka: 40
  • Broj Jehovinih svedoka u odnosu na broj stanovnika: 1 prema 2 949