• Cirih, Švajcarska — prenošenje biblijske poruke pomoću plakata za svedočenje na javnim mestima

  • Montre, Švajcarska — ponuda biblijske literature u blizini zamka Šilon

  • Lucern, Švajcarska — prikazivanje kratkog filma sa veb-sajta jw.org

  • Oblast Lavo, Švajcarska — propovedanje biblijske poruke

Osnovni podaci — Švajcarska

  • Broj stanovnika: 8 482 152
  • Broj Jehovinih svedoka: 19 354
  • Broj skupština Jehovinih svedoka: 272
  • Broj Jehovinih svedoka u odnosu na broj stanovnika: 1 prema 438