• Prag, Češka – prenošenje biblijske nade

Osnovni podaci — Češka

  • Broj stanovnika: 10 625 449
  • Broj Jehovinih svedoka: 15 442
  • Broj skupština Jehovinih svedoka: 216
  • Broj Jehovinih svedoka u odnosu na broj stanovnika: 1 prema 688