Osnovni podaci — Ponpej

  • Broj stanovnika: 35 981
  • Broj Jehovinih svedoka: 67
  • Broj skupština Jehovinih svedoka: 1
  • Broj Jehovinih svedoka u odnosu na broj stanovnika: 1 prema 537