Vrati se na sadržaj

Osnovni podaci — Tonga

  • Broj stanovnika: 107 986
  • Broj Jehovinih svedoka: 221
  • Broj skupština Jehovinih svedoka: 3
  • Broj Jehovinih svedoka u odnosu na broj stanovnika: 1 prema 489