Osnovni podaci — Centralnoafrička Republika

  • Broj stanovnika: 5 000 000
  • Broj Jehovinih svedoka: 2 889
  • Broj skupština Jehovinih svedoka: 56
  • Broj Jehovinih svedoka u odnosu na broj stanovnika: 1 prema 1 731