Vrati se na sadržaj

Osnovni podaci — Centralnoafrička Republika

  • Broj stanovnika: 4 659 000
  • Broj Jehovinih svedoka: 2 763
  • Broj skupština Jehovinih svedoka: 53
  • Broj Jehovinih svedoka u odnosu na broj stanovnika: 1 prema 1 686