• La Gvardija, Bolivija — razgovor na temelju Svetog pisma

Osnovni podaci — Bolivija

  • Broj stanovnika: 11 240 000
  • Broj Jehovinih svedoka: 27 776
  • Broj skupština Jehovinih svedoka: 404
  • Broj Jehovinih svedoka u odnosu na broj stanovnika: 1 prema 405