Vrati se na sadržaj

  • La Gvardija, Bolivija — razgovor na temelju Svetog pisma

Osnovni podaci — Bolivija

  • Broj stanovnika: 11 145 770
  • Broj Jehovinih svedoka: 27 699
  • Broj skupština Jehovinih svedoka: 372
  • Broj Jehovinih svedoka u odnosu na broj stanovnika: 1 prema 402