• Santa Fe de Antiokija, Kolumbija — propovedanje dobre vesti iz Svetog pisma

Osnovni podaci — Kolumbija

  • Broj stanovnika: 49 850 000
  • Broj Jehovinih svedoka: 181 691
  • Broj skupština Jehovinih svedoka: 2 243
  • Broj Jehovinih svedoka u odnosu na broj stanovnika: 1 prema 274