• La Viktorija, Venecuela — ponuda besplatnog proučavanja Biblije

Osnovni podaci — Venecuela

  • Broj stanovnika: 32 560 997
  • Broj Jehovinih svedoka: 148 042
  • Broj skupština Jehovinih svedoka: 1 801
  • Broj Jehovinih svedoka u odnosu na broj stanovnika: 1 prema 220