• Štrbske pleso, Slovačka — ponuda traktata Ko zaista vlada svetom?

Osnovni podaci — Slovačka

  • Broj stanovnika: 5 445 087
  • Broj Jehovinih svedoka: 11 293
  • Broj skupština Jehovinih svedoka: 134
  • Broj Jehovinih svedoka u odnosu na broj stanovnika: 1 prema 482