• Haton, Šri Lanka — nuđenje biblijske brošure ženi koja bere čaj

Osnovni podaci — Šri Lanka

  • Broj stanovnika: 20 967 913
  • Broj Jehovinih svedoka: 6 482
  • Broj skupština Jehovinih svedoka: 115
  • Broj Jehovinih svedoka u odnosu na broj stanovnika: 1 prema 3 235