Osnovni podaci — Bahami

  • Broj stanovnika: 399 000
  • Broj Jehovinih svedoka: 1 762
  • Broj skupština Jehovinih svedoka: 27
  • Broj Jehovinih svedoka u odnosu na broj stanovnika: 1 prema 226