Osnovni podaci — Sveti Vinsent i Grenadini

  • Broj stanovnika: 102 089
  • Broj Jehovinih svedoka: 344
  • Broj skupština Jehovinih svedoka: 8
  • Broj Jehovinih svedoka u odnosu na broj stanovnika: 1 prema 297