Osnovni podaci — Kajmanska ostrva

  • Broj stanovnika: 62 000
  • Broj Jehovinih svedoka: 265
  • Broj skupština Jehovinih svedoka: 3
  • Broj Jehovinih svedoka u odnosu na broj stanovnika: 1 prema 234