GRAÐEVINSKI PROJEKTI

Nova Kongresna dvorana usred amazonske prašume

Da bi prisustvovali pokrajinskom sastanku ili kongresu u ovoj dvorani, neki Svedoci moraju da putuju čamcima tri dana.

PROPOVEDANJE

Propovedanje duž reke Šingu

Neki Jehovini svedoci su putovali brodićem dužine 15 metara kako bi propovedali o Božjem Kraljevstvu seljanima koji žive duž ove reke.

PROBUDITE SE!

Poseta Brazilu

Brazil obuhvata skoro polovinu Južne Amerike. Saznajte nešto o zanimljivoj istoriji brazilske kulture.