Vrati se na sadržaj

  • Merizo Pjer, Guam ─ ponuda brošure Dobre vesti iz Svetog pisma

Osnovni podaci — Guam

  • Broj stanovnika: 159 358
  • Broj Jehovinih svedoka: 726
  • Broj skupština Jehovinih svedoka: 9
  • Broj Jehovinih svedoka u odnosu na broj stanovnika: 1 prema 220