Osnovni podaci — Uganda

  • Broj stanovnika: 39 049 142
  • Broj Jehovinih svedoka: 8 179
  • Broj skupština Jehovinih svedoka: 152
  • Broj Jehovinih svedoka u odnosu na broj stanovnika: 1 prema 4 774