• Južni Island — propovedanje farmeru pomoću knjige Šta Biblija zaista naučava? na islandskom jeziku

Osnovni podaci — Island

  • Broj stanovnika: 348 450
  • Broj Jehovinih svedoka: 387
  • Broj skupština Jehovinih svedoka: 7
  • Broj Jehovinih svedoka u odnosu na broj stanovnika: 1 prema 900