Vrati se na sadržaj

  • Muruta, oblast Kajanza, Burundi — ponuda biblijskog kursa beraču čaja koji govori kirundi jezikom

Osnovni podaci — Burundi

  • Broj stanovnika: 9 564 000
  • Broj Jehovinih svedoka: 13 927
  • Broj skupština Jehovinih svedoka: 267
  • Broj Jehovinih svedoka u odnosu na broj stanovnika: 1 prema 687