Osnovni podaci — Zambija

  • Broj stanovnika: 16 897 386
  • Broj Jehovinih svedoka: 204 176
  • Broj skupština Jehovinih svedoka: 3 249
  • Broj Jehovinih svedoka u odnosu na broj stanovnika: 1 prema 83