Vrati se na sadržaj

Osnovni podaci — Zambija

  • Broj stanovnika: 16 405 229
  • Broj Jehovinih svedoka: 191 311
  • Broj skupština Jehovinih svedoka: 3 126
  • Broj Jehovinih svedoka u odnosu na broj stanovnika: 1 prema 86