• Dijeke, Gvineja — nuđenje publikacije za proučavanje Svetog pisma

Osnovni podaci — Gvineja

  • Broj stanovnika: 13 740 608
  • Broj Jehovinih svedoka: 1 015
  • Broj skupština Jehovinih svedoka: 20
  • Broj Jehovinih svedoka u odnosu na broj stanovnika: 1 prema 13 538