Osnovni podaci — Aruba

  • Broj stanovnika: 106 000
  • Broj Jehovinih svedoka: 1 080
  • Broj skupština Jehovinih svedoka: 14
  • Broj Jehovinih svedoka u odnosu na broj stanovnika: 1 prema 98