• Manga, Burkina Faso — svedočenje tokom berbe pamuka

Osnovni podaci — Burkina Faso

  • Broj stanovnika: 19 752 000
  • Broj Jehovinih svedoka: 1 958
  • Broj skupština Jehovinih svedoka: 48
  • Broj Jehovinih svedoka u odnosu na broj stanovnika: 1 prema 10 088