• Jezero Nokue, Benin — svedočenje ribaru

  • Okolina Bukumba, Benin — ponuda brošure Dobre vesti iz Svetog pisma

  • Jezero Nokue, Benin — svedočenje ribaru

  • Okolina Bukumba, Benin — ponuda brošure Dobre vesti iz Svetog pisma

Osnovni podaci — Benin

  • Broj stanovnika: 11 486 000
  • Broj Jehovinih svedoka: 13 644
  • Broj skupština Jehovinih svedoka: 209
  • Broj Jehovinih svedoka u odnosu na broj stanovnika: 1 prema 842