Vrati se na sadržaj

Osnovni podaci — Barbados

  • Broj stanovnika: 292 336
  • Broj Jehovinih svedoka: 2 529
  • Broj skupština Jehovinih svedoka: 30
  • Broj Jehovinih svedoka u odnosu na broj stanovnika: 1 prema 116