Osnovni podaci — Ruanda

  • Broj stanovnika: 12 089 721
  • Broj Jehovinih svedoka: 30 076
  • Broj skupština Jehovinih svedoka: 553
  • Broj Jehovinih svedoka u odnosu na broj stanovnika: 1 prema 402