• Dolina Trenta, Slovenija — ponuda brošure

  • Ptuj, Slovenija — uručivanje pozivnice za sastanak u Dvorani Kraljevstva

  • Dolina Trenta, Slovenija — ponuda brošure

  • Ptuj, Slovenija — uručivanje pozivnice za sastanak u Dvorani Kraljevstva

Osnovni podaci — Slovenija

  • Broj stanovnika: 2 075 000
  • Broj Jehovinih svedoka: 1 841
  • Broj skupština Jehovinih svedoka: 30
  • Broj Jehovinih svedoka u odnosu na broj stanovnika: 1 prema 1 127