• Okolina Džube, Južni Sudan — propovedanje na jeziku bari čoveku iz plemena Mundari

Osnovni podaci — Južni Sudan

  • Broj stanovnika: 13 172 963
  • Broj Jehovinih svedoka: 1 697
  • Broj skupština Jehovinih svedoka: 32
  • Broj Jehovinih svedoka u odnosu na broj stanovnika: 1 prema 7 763