Vrati se na sadržaj

  • Okolina Džube, Južni Sudan — propovedanje na jeziku bari čoveku iz plemena Mundari

Osnovni podaci — Južni Sudan

  • Broj stanovnika: 12 575 714
  • Broj Jehovinih svedoka: 1 334
  • Broj skupština Jehovinih svedoka: 35
  • Broj Jehovinih svedoka u odnosu na broj stanovnika: 1 prema 9 427