Osnovni podaci — Antigva i Barbuda

  • Broj stanovnika: 91 889
  • Broj Jehovinih svedoka: 479
  • Broj skupština Jehovinih svedoka: 7
  • Broj Jehovinih svedoka u odnosu na broj stanovnika: 1 prema 192