• Okrug Matobo, Zimbabve — propovedanje od kuće do kuće

Osnovni podaci — Zimbabve

  • Broj stanovnika: 16 913 261
  • Broj Jehovinih svedoka: 48 278
  • Broj skupština Jehovinih svedoka: 1 353
  • Broj Jehovinih svedoka u odnosu na broj stanovnika: 1 prema 350