Osnovni podaci — Kongo (Brazavil)

  • Broj stanovnika: 5 399 895
  • Broj Jehovinih svedoka: 7 899
  • Broj skupština Jehovinih svedoka: 88
  • Broj Jehovinih svedoka u odnosu na broj stanovnika: 1 prema 684