• Tajčung, Tajvan — ponuda traktata na temelju Svetog pisma na noćnoj pijaci u ulici Jidžung

STRAŽARSKA KULA (IZDANJE ZA PROUČAVANJE)

Oni revno propovedaju — na Tajvanu

Više od 100 Jehovinih svedoka preselilo se na Tajvan, gde je potrebno više objavitelja Kraljevstva. Uživajte u čitanju njihovih iskustava i saznajte šta im je pomoglo da istraju u svojoj službi.