• Selo Setibing, Lesoto — propovedanje biblijske poruke na jeziku sesuto

  • Bokong, Lesoto — ponuda časopisa Stražarska kula

  • Selo Setibing, Lesoto — propovedanje biblijske poruke na jeziku sesuto

  • Bokong, Lesoto — ponuda časopisa Stražarska kula

Osnovni podaci — Lesoto

  • Broj stanovnika: 2 269 178
  • Broj Jehovinih svedoka: 4 248
  • Broj skupština Jehovinih svedoka: 91
  • Broj Jehovinih svedoka u odnosu na broj stanovnika: 1 prema 534