• Port Morsbi, Papua Nova Gvineja — čitanje biblijskog stiha na jeziku tok pisin

Osnovni podaci — Papua Nova Gvineja

  • Broj stanovnika: 8 418 346
  • Broj Jehovinih svedoka: 5 141
  • Broj skupština Jehovinih svedoka: 118
  • Broj Jehovinih svedoka u odnosu na broj stanovnika: 1 prema 1 637