• Samana, Dominikanska Republika – Prodavac kokosa gleda film Zašto proučavati Sveto pismo?

Osnovni podaci — Dominikanska Republika

  • Broj stanovnika: 10 882 996
  • Broj Jehovinih svedoka: 38 606
  • Broj skupština Jehovinih svedoka: 577
  • Broj Jehovinih svedoka u odnosu na broj stanovnika: 1 prema 282