Vrati se na sadržaj

  • Područje Savani, severno od ostrva Suva, Fidži — nuđenje brošure Dobre vesti iz Svetog pisma

  • Područje Savani, severno od ostrva Suva, Fidži — nuđenje brošure Dobre vesti iz Svetog pisma

Osnovni podaci — Fidži

  • Broj stanovnika: 902 547
  • Broj Jehovinih svedoka: 3 278
  • Broj skupština Jehovinih svedoka: 80
  • Broj Jehovinih svedoka u odnosu na broj stanovnika: 1 prema 275