• Ostrvo Viti Levu, Fidži — ponuda brošure koja se temelji na Bibliji

Osnovni podaci — Fidži

  • Broj stanovnika: 912 241
  • Broj Jehovinih svedoka: 3 250
  • Broj skupština Jehovinih svedoka: 82
  • Broj Jehovinih svedoka u odnosu na broj stanovnika: 1 prema 281