• Rarotonga, Kukova ostrva — pozivanje jednog prolaznika na sastanak Jehovinih svedoka

Osnovni podaci — Kukova ostrva

  • Broj stanovnika: 17 411
  • Broj Jehovinih svedoka: 196
  • Broj skupština Jehovinih svedoka: 3
  • Broj Jehovinih svedoka u odnosu na broj stanovnika: 1 prema 89