Osnovni podaci — Sveta Lucija

  • Broj stanovnika: 164 994
  • Broj Jehovinih svedoka: 819
  • Broj skupština Jehovinih svedoka: 11
  • Broj Jehovinih svedoka u odnosu na broj stanovnika: 1 prema 201