• Montevideo, Urugvaj — nuđenje traktata Šta očekujete od budućnosti?

Osnovni podaci — Urugvaj

  • Broj stanovnika: 3 505 985
  • Broj Jehovinih svedoka: 11 915
  • Broj skupština Jehovinih svedoka: 152
  • Broj Jehovinih svedoka u odnosu na broj stanovnika: 1 prema 294