Vrati se na sadržaj

Osnovni podaci — Čuk ostrva

  • Broj stanovnika: 48 651
  • Broj Jehovinih svedoka: 46
  • Broj skupština Jehovinih svedoka: 2
  • Broj Jehovinih svedoka u odnosu na broj stanovnika: 1 prema 1 058