Osnovni podaci — Gvatemala

  • Broj stanovnika: 17 368 134
  • Broj Jehovinih svedoka: 40 490
  • Broj skupština Jehovinih svedoka: 884
  • Broj Jehovinih svedoka u odnosu na broj stanovnika: 1 prema 429